gogus-buyutme-22-300x180.jpg

Meme küçültme ameliyatında kesiler

Meme küçültme işlemi için yapılan cerrahi operasyonlarla ilgili olarak cevap aranan sorulardan biri ameliyat işlemi sırasında vücudun hangi bölgelerinde bir kesi uygulanacaktır sorusudur. Bu sorunun sorulmasının nedenlerinden biri ameliyat olduktan sonra kişinin normal yaşam faaliyetlerine dönebilmesi için gereken zaman zarfıdır. Ayrıca ameliyat sonrasında herhangi bir iz kalıp kalmaması gibi estetik açıdan cevabı merak edilen bir başka soru da bulunmaktadır.

Meme küçültme ameliyatı sırasında yapılan kesiler : Memelere uygulanan cerrahi operasyonlarda farklı uygulama tekniklerinin yapılması söz konusudur. Aslında uygulanan her yöntemin kendine göre avantajlı yönleri bulunsa da yinede her teknikte ortak olan taraf ameliyat için üç farklı bölgede kesi uygulanmaktadır. Bu kesilerden biri areola denilen bölgede, ikinci kesi işlemi areolea bölgesinin alt köşesinden dik olarak meme altına kadardır üçüncü kesi ise doğal meme derisini diğer kesi bölgeleri ile birleştirir. Oluşan şekil T şeklindedir. Cerrah kesi bölgelerini kullanarak iri bir görünüme neden olan yağ ve deriden oluşan meme dokusunu cerrahi müdahale ile bölgeden uzaklaştırır. Uzaklaştırılacak olan miktar belirlenmiş olan meme ölçüssüne ulaşıncaya kadar devam eder.

Göğüs küçültme operasyonun diğer bir aşaması olan iyileşme sürecidir. Bu sürecin ne kadar süreceği ve sonuçta ameliyat bölgesinde bir iz kalıp kalmaması sorusu cevap aranan diğer bir konudur. Ameliyat için uygulanan teknik ne olursa olsun en az üç kesi uygulanağı belirtilmişti. O zaman kesi bölgelerinin iz kalmayacak şekilde iyileşme gösterip gösteremeyecekleri hakkında fikir belirtilebililir. Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında izler tamamen yok olmamaktadır. Ancak kesi bölgelerinin kişinin normal yaşam aktivitelerine dönebilmesi için ameliyat üzerinden 10 gün gibi bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Belirtilen sürenin sonunda hastanın önemli bir kısıtlama olmaksızın tüm fiziksel aktiviteleri yavaşça yerine getirebilmesine engel yoktur.

SİZ DE BİR YORUM YAZIN