tip_yeni2

BİLİMİN ORTAK SORUNU ÇEVİRİ

Günümüzde bilim insanlarının ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinde ihtisasını yapan talebelerin en önemli sorunlarından birisi yabancı dil problemidir. Bu problem sadece ülkemizin değil bütün dünya ülkelerinde bu mesleklerle iştigal olan insanların ortak sorunu haline gelmiştir. Kendi alanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken aynı zamanda aynı meslek ve ihtisas gruplarından olan insanların yayın ve çalışmalarını takip etmeleri gereken insanlar vakitlerini ekstradan dil öğrenmeye ayıramamakta ve bunun sonucunda farklı ülkelerde gerçekleşen ilerlemelerden haberdar olamamaktadırlar.

Diğer bir önemli mesele ise akademik çalışmalarını yürüten değerli bilim insanlarımızın yazdıkları makalelerin yabancı ülkelerde yayınlanması için ilgili makale ya yabancı dilde kaleme alınmalı yahut ilgili dile tercümesi ve redaksiyonu yapılmalıdır. Bu da akademik çalışmalarını yürüten insanlara yabancı dil öğrenme zorunluluğunu doğurmakta veya bu alanda uzmanlaşmış tercüme ve düzenleyicilere başvurmalarını gerektirmektedir. Akademisyenlerimiz bu durumdan oldukça mustariptirler. Hali hazırda yoğun ve yorucu bir tempoda çalışırken aynı zamanda bu alana ayıracakları vakit bulamamaktadırlar. Bu yüzden birçok akademisyen tercüme bürolarına başvurmaktadır.

Yukarıda akademisyen ve öğrenimini devam ettirenlerin ortak sorununa kısaca değindik ve çözüm olarak tercüme firmalarının gerekliliğini ortaya koyduk. Ancak bu durumda başvurulacak firmanın belli donanımlara sahip, alanında uzman çalışanlara ihtiyacı olduğunu da belirtelim. Örneğin; tıbbi çeviri yapacak olan bir firmanın bünyesinde ki elemanlarının tıp kavramlarına ve dünyadaki tıbbın gelişimlerine vakıf olması gerekmektedir.

Bu yönde hizmet verecek firma çalışanları hekimlik konusunda belli düzeyde bilgi sahibi olmalı aynı zamanda da çeviri yapılacak dilin kural ve kavramlarına hâkim konumda olmalıdır. Bu donanımlara sahip olan firmalar akademisyenlerimizin çalışmalarına ciddi katkı sağlayacaktır.

SİZ DE BİR YORUM YAZIN